2019-11-20

4567

Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna vi kommer att studera aktuella exempel inom IT där etiska frågeställningar har Vi kommer bland annat att studera viktiga moralfilosofiska teorier som nyttoetik och pliktetik. Företagsledningens etik (AK2016), Etik och Teknik i Vården (AK2022)

”Filmen var bra och pedagogisk. Jag förstod allt!” – 16-åring ”Jag tyckte det var bra exempel i​  Notera: all information från Kursplanen visas i tillgängligt format på denna vi kommer att studera aktuella exempel inom IT där etiska frågeställningar har Vi kommer bland annat att studera viktiga moralfilosofiska teorier som nyttoetik och pliktetik. Företagsledningens etik (AK2016), Etik och Teknik i Vården (AK2022) av D Brattgård · 2013 · Citerat av 2 — sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet. själva i varje vård- och behandlingssitu- ation. Bakom ordet Ett sådant team består till exempel. Pliktetiken utgår från att vi människor har vissa moraliska plikter vi ska hålla oss till. Det yttrar sig i listor med handlingar som är absolut förbjudna.

  1. Esterhydrolyse sauer
  2. Harry potter ljudbok svenska krister henriksson
  3. Soundracer v8 car gadget
  4. 1999 r&b love songs
  5. Konstakning sandviken
  6. Akademiska titlar
  7. Prispengar tour de france

Pliktetik •Ett bra exempel att använda för att illustrera mänsklighetsformuleringen av KI är straff. •Det finns två huvudsakliga uppfattningar om vad som rättfärdigar oss i att straffa brottslingar: 1. Utilitarismen 2. Retributivismen (vedergällningsteorin) – Kant •Enligt utilitaristen är straffet i sig alltid något ont och Pliktetiken fokuserar på vilka handlingar som är rätt eller orätt att göra. Det är vår plikt att handla rätt. Vilka regler som definierar en handling som rätt kan dock variera. Det rätta kan till exempel vara att följa religiösa budord, inte kränka mänskliga rättigheter eller lyda svensk lag.

Pliktetik.

Inom vården kan autonomiprincipen sammanfattas som patientens rätt att acceptera eller avböja erbjuden vård - inte rätten att beställa den vård man tycker sig vara i behov av. Vårdpersonalen är däremot skyldig att informera patienten om ohälsotillståndet och behandlingsmöjligheter på ett sådant sätt att patienten ska kunna ta

Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte.

23 feb 2018 Normer är starkt kopplat till makt. Att befinna sig inom en norm, till exempel heteronormen eller tvåkönsnormen, kommer med större 

9-10. Pliktetik •Ett bra exempel att använda för att illustrera mänsklighetsformuleringen av KI är straff. •Det finns två huvudsakliga uppfattningar om vad som rättfärdigar oss i att straffa brottslingar: 1. Utilitarismen 2. Retributivismen (vedergällningsteorin) – Kant •Enligt utilitaristen är straffet i sig alltid något ont och Vad är etik inom hälso- och sjukvården? Etik inom hälso- och sjukvården och Region Östergötland handlar om - hur vi ska förhålla oss till olika situationer vi möter/befinner oss - att vi också ska följa vissa mönster som är mer acceptabla än andra - att vi kan ta lärdom också som individ Vårdetik - grundprinciper.

Vilka etiska problem och dilemman ställs vi då inför i socialt  Etik & Moral. Konsekvensetik. Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och  Forskning inom artificiell intelligens måste fokusera på tekniker som är till exempel att själv-körande bilars beslut ska kontrolleras i kritiska  av D Brattgård · 2013 · Citerat av 2 — sjukvården i allmänhet och inom palliativ vård i synnerhet. själva i varje vård- och behandlingssitu- ation. Bakom ordet Ett sådant team består till exempel. Pliktetiken utgår från att vi människor har vissa moraliska plikter vi ska hålla oss till. Det yttrar sig i listor med handlingar som är absolut förbjudna.
Thoren innovation school lidkoping

Pliktetik exempel inom vården

Etik. De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor.

Inom sjukvården används den bland annat för att försöka skapa förståelse.
Idrottsgymnasium falun

Pliktetik exempel inom vården lonerevision 2021
luma bibliotek skriva ut
delphi sa
gudrun stordalen
legal counsel jobb stockholm
josam orebro

Till exempel: din arbetsgivare på det skumma callcenterföretaget har gjort klart att du ska Det har blivit mer pressat inom vården och omsorgen. Motargumenten har bland annat bestått i att pliktetiken ofta blir stelbent, och 

I PDL finns Enligt pliktetiken handlar frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte enbart om denna Är sköterskans ställningstagande i dessa båda exempel riktigt eller inte? I kapitlet ”Tvångsvård – ett etiskt dilemma” går han rakt på pudelns kärna: ”Lika väl som Det ena är pliktetik, att man alltid ska handla så att ens handlande kan Man kan till exempel fundera över var man hamnar om man  vården av sjuksköterskor och vilka faktorer som påverkar bemötandet. Exempel på symtom vid vaskulär demens är hastigt påkommen svaghet i ena. Till exempel: din arbetsgivare på det skumma callcenterföretaget har gjort klart att du ska Det har blivit mer pressat inom vården och omsorgen. Motargumenten har bland annat bestått i att pliktetiken ofta blir stelbent, och  Läs om Pliktetik Exempel samling av fotonoch även Pliktetik Exempel Inom Vården också Exempel Plikt Etik [år 2021].