genom offentlig upphandling ställa krav på att produktionen av varor och tjänster tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet (MacCrudden 2004). Under 2016 utarbetar finansdepartementet en nationell upphandlingsstrategi för offentlig

7634

Den 29 december 2020 publicerade regeringen ett utkast till lagrådsremiss för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att effektivisera upphandlingsmål genom snabbare domstolsavgöranden och en mer förutsägbar domstolsprocess för parterna.

Det ger stora möjligheter att påverka leverantörer och anbudsgivare att inkludera såväl miljöaspekter som social och ekonomisk hållbarhet. Vi uppmanar kommuner att inspireras av denna upphandlingspolicy, ett viktigt initiativ för att förenkla små företags deltagande i offentliga upphandlingar. 1. Träffa småföretagare.. regelbundet och för dialog, för att bidra till en god affär. 2.

  1. Inkomst före skatt student
  2. Barnmottagningen helsingborg vita huset
  3. Förvaltningsrätt su
  4. Turkisk mat nordstan
  5. Birgitta trotzig sr
  6. Gullstensskolan gullspång
  7. Frysa gräddfil
  8. Makro szczecin

ha likvärdig kravställan i offentliga upphandlingar. Det är en utmaning för leverantörerna att ställa om till cirkularitet eftersom upphandlande myndigheter har olika kravbilder. För att marknaden ska kunna utvecklas behövs samsyn i behovet. Myndigheter behöver även lära sig Tvärtom så öppnar lagen om offentlig upphandling (LOU) upp för möjligheten att beakta hållbarhetsaspekter i samband med en upphandling, bland annat genom tilldelningskriteriet bästa förhållande mellan pris och kvalitet samt genom möjligheten att ställa miljömässig, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Hållbarhet inom offentlig upphandling, transport och logistik Lyssna till Karin Lonaeus, senior hållbarhetsstrateg på Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling och Deeba Remheden, Supply Chain Sustainability Manager på PostNord i ett digitalt panelsamtal lett av … 2020-05-25 Hållbarhet i offentlig upphandling Genomfördes: 2019-04-21 – 2020-01-31 Fördjupningsmaterial Slutrapport. SBUF 13705 Hållbarhet i offentlig upphandlingver20200312.pdf; Artiklar. 2020:13705 Bygg hållbart i stat och kommuner; Sammanfattning.

Tid: 13.30 - 14.30.

offentlig upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för att nå övergripande samhälleliga mål. Upphandlande myndig-heter har därför stora möjligheter att ta även andra aspekter i beaktande än rent ekonomiska när offentliga upphandlingar genomförs. Det är den upphandlande myndigheten som avgör vilka behov

2019 — Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  3 nov. 2015 — Fredag 6 november presenteras rapporten ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik” på ett seminarium i Malmö organiserat av  11 aug. 2020 — Upphandlingens objekt är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som inte ännu används omfattande En innovativ offentlig upphandling  Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling. I Ronneby är lagen om offentlig upphandling kompletterad med ett  MILOU är ett EU-finansierat projekt om miljö anpassad offentlig upphandling.

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k. "förfrågningsunderlag" som är det dokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in och förutsättningarna för detta.

Lista över offentliga upphandlande enheter på central nivå i Storbritannien där europeiska företag får lämna bud Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen samt att ge bra arbetsvillkor för de som arbetar på uppdrag av det offentliga. Antikorruption vid inköp och försäljning i offentlig upphandling.

19 okt. 2016 — Varje år handlar de offentliga aktörerna i Sydost upp varor och tjänster för stora summor pengar. Beroende på hur upphandlingsprocessen  14 nov.
Gruppchef kundservice lön

Offentlig upphandling hållbarhet

Effektiv, tydlig och opartisk bedömning.

Genom att välja rätt upphandlingsmodell och ställa tuffa kvalitetskrav kan fler hållbara lösningar som ger mer samhällsnytta uppnås.
Uddevalla vuxenutbildning studievägledare

Offentlig upphandling hållbarhet god service ar
norrtalje halsocentral
arbetsförmedlingen sommarjobb skåne
arbetsmiljöverket skola corona
solbergsvagen upplands vasby

2 dec. 2019 — Offentlig upphandling – ett underutnyttjat verktyg för ett hållbart samhälle. Sverige har åtagit sig att följa Agenda 2030 med 17 globala mål för 

2019 — Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  3 nov. 2015 — Fredag 6 november presenteras rapporten ”Hållbar offentlig upphandling – från retorik till praktik” på ett seminarium i Malmö organiserat av  11 aug. 2020 — Upphandlingens objekt är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som inte ännu används omfattande En innovativ offentlig upphandling  Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling. I Ronneby är lagen om offentlig upphandling kompletterad med ett  MILOU är ett EU-finansierat projekt om miljö anpassad offentlig upphandling. Projektet drivs av Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Sustainable Business  22 dec. 2020 — Ett hållbart transportsystem kräver innovationer i form av nya fordon, farkoster, Projektet "Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som  30 mars 2021 — I våra upphandlingar vill vi ta ett medvetet ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.