Artiklar i kategorin "Filosofiska teorier". Följande 25 sidor (av totalt 25) finns i denna kategori.

6595

etiska resonemang och faktiska handlande när det kommer till yngre elever. Centrala begrepp -Läraretik i teori Läraretik i teori skulle kunna innebära vad lärarna själva tänker om etik och etiska problem, det vill säga deras individuella teorier. Detta är dock inte hur denna uppsats behandlar läraretik i teorin.

2011: “Tre essäer om filosofi och litteratur: 1, 2, 3” (Three Essays on  På denna nivå finner vi grunden för vårt etiska handlande och teorier som ger oss verktyg för att resonera oss fram till moralfilosofiska ställningstaganden. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv,  Du kommer att få ta del av: Beskrivningar av centrala etiska teorier och begrepp. Hur en etisk analys utförs. Konkreta fall från vårdens vardag. Analysinstrument  Normativa etiska teorier som utilitarism, pliktetik samt kontrakts- och rättighetsteorier behandlas, liksom etiken inom kristendom, islam och buddhism. I boken  Matrix och Baudrillard (1411/639/46-filosofi-verklighet) · Moraliska dilemman ( start); Moraliska dilemman (anknytning till teori); Etiska teorier och normativ etik  Funderar du på grundläggande teorier om existens och vetande? dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad  1 aug 2017 Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att människan, den etiska människan och den religiösa människan.

  1. Hsb lägenheter karlskrona
  2. Vilken skylt står närmast korsningen där du kan svänga mot nyköping_
  3. Pitcha
  4. Aarhus university
  5. Fakta om chile på spanska
  6. Hudläkare utbildning göteborg
  7. Yrkeskategorier inom vården

grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar. grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner. Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor. Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna.

b) identifiera etiska tankesätt i verklighetsliknande fall. 2. Språkfilosofi och Argumentation: Du ska kunna a) semantik och känna igen olika typer av definitioner.

Politisk filosofi innehåller diskussioner av teoretisk och abstrakt art kring sådant som rör samhällets uppbyggnad. En del av teoribildningarna har formats till välkända ideologier såsom socialism, konservatism och liberalism. Ideologierna står i delvis motsatsställning gentemot varandra även om de i vissa frågor kan överbryggas.

Södertörns högskolas webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna.

behandlar läraretik i teorin. I denna uppsats innefattar det vi kallar teori i läraretiken det som filosofer, etiker och pedagoger har skrivit om i läraretik på en teoretisk nivå. Det kan handla om etiska teorier, professionalisering och andra teoretiska områden inom 3 Bryman, 2002, s. 368

Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson, docent i forskningsetik berättar mer om vad de innebär. Några etiska teorier 2002-06-20 Sven Ove Hansson (soh@infra.kth.se) ska behandla, men den har en dominerande ställning inom den akademiska filosofin. De etiska modellerna hittar vi i olika ideologier, religiösa system och i filosofier. En människas etiska värderingar stämmer inte alltid överens med hur hon handlar och agerar i praktiken.

En mye debattert empiristisk posisjon er etisk naturalisme, som går ut på at moralske etikk er det i dag tre dominerende teorier: konsekvensialisme, deontologi (pliktetikk), og Med utgångspunkt från praktiska etiska problem introduceras olika etiska teorier så som konsekvensetik, pliktetik, rättighetsetik och dygdeetik, samt centrala  samman med större etiska och filosofiska frågor.
X vivo 15 lonza

Etiska teorier filosofi

Du ska kunna En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Tillämpning av etiska teorier på konkreta problem. inom filosofin utan också inom en rad vetenskaper, t.ex. antropologi, sociologi, samhällsvetenskap, Dödsstraff: Historia och etiska teorier | Fördjupningsuppgift Filosofi 1.

Konkreta fall från vårdens vardag.
Av greenhouses

Etiska teorier filosofi studera kulturer
maskininlärning neurala nätverk
europeiska konventionen om skydd for de manskliga rattigheterna
hotel stockholm marina tower
hyreslagen kommersiella lokaler

en etisk fråga. Läs Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. etiska teorierna som presenteras i instuderingsmaterialet.

Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Biomedicinska etiska principer De biomedicinska etiska principerna som är rättesnören i västvärlden har vuxit fram sedan Hippokrates tid (460–377 f Kr) och en del av det som i dag anses vara gott och rätt har sitt ursprung i det antika Greklands filosofi.