I alternativ och kompletterande kommunikation har samtalsparten en avgörande roll i Valet av alternativa och kompletterande kommunikationssätt görs av en 

5410

vänder sig till dig som vill få kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Kursen beskriver AKK utifrån teori, praktik samt dokument som stödjer kommunikation. Kursen består av fyra moment på följande områden: • Vad är AKK? • Olika kommunikationssätt • Omgivningens betydelse för en kommunikativ lärmiljö

- Yrkesetik. - Historiska perspektiv över vilka normer, värderingar och synsätt som påverkat synen på funktionsnedsättning under olika tidsperioder och framväxten av dagens synsätt på funktionsnedsättning. - Yrkesrollen, kvalitetsarbete och avvikelserapportering. Arbetets art: Examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, inom ämnet arbetsterapi Svensk titel: Arbetsterapeuters erfarenheter av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) Engelsk titel: Occupational therapists experiences of Augmentative and Alternative Communication (AAC) Författare: Rebecca Andersson och Angelic Sjölin Datum: 130117 Antal ord: 6375 Området för denna studie är AKK, ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt som hamnat i skuggan i arbetet med kommunikation på förskolan. Barns språkutveckling och … Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.

  1. Prisplan telenor kontantkort
  2. Hur mycket far man tjana innan man betalar skatt

Det här är ett av Infotekets lästips. Det finns att låna på alla våra mini-infotek. Ämnesord: Språkstörningar; Alternativ kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation används när den vanliga kommunikations-förmågan inte räcker till, Redskapen – kommunikationssätt och hjälpmedel för dessa Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt: Bilder, fotografier och symboler (kallas i bland GAKK – Grafisk AKK) kan introduceras tidigt. Personer med nedsatt språkförståelse får stöd i att förstå omgivningens budskap. Området för denna studie är AKK, ett Alternativt Kompletterande Kommunikationssätt som hamnat i skuggan i arbetet med kommunikation på förskolan.

De förskriver hjälpmedel för kommunikation. Logopeder utreder och behandlar ät- och drickproblem och problem med tal och språk. Läkare för barn och ungdomar Läkare utreder vad det finns för medicinska orsaker till att barnet eller ungdomen har svårigheter.

2.1 Alternativ Kompletterande Kommunikation Termen Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) myntades i USA under 80-talet men började först användas i Sverige under 90-talet (Thunberg, 2011). AKK är ett komplement eller ett alternativ för den befintliga kommunikationen hos en person. Ibland kan

kommunikationshjälpmedel eller kommunikationssätt, det syftar även på  Exemplen innefattar: En elev använder sitt kommunikationssätt för att svara på en fråga i klassen. Någon pekar på en bild med mat på menyn på en restaurang. Med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, menas alla kommunikationssätt förutom tal, som används för att uttrycka tankar, behov, önskemål Personer med behov av AKK — Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett forskningsfält i vilket kommunikationsförmåga  AKK står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt och metoder som stödjer kommunikation  I kursen behandlas alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) och begrepp inom området. Hinder för en fungerande kommunikation belyses.

Med AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, menas alla kommunikationssätt förutom tal, som används för att uttrycka tankar, behov, önskemål

1.1 Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka pedagogers olika uttryck kring deras kunskaper av Alternativ Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) I fortsättningen kommer jag använda begreppet AKK istället för tecken- och bildstöd.

Boken nådde en bred publik inte minst inom högre utbilning. Trots att samma författare har publicerat kompletterande litteratur som belyser olika delområden inom AKK finns alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) (Hartelius, Nettelblad, & Hammarberg, 2008). Tillsammans med andra teammedlemmar arbetar arbetsterapeuter för att på bästa möjliga sätt göra så att personer med funktionshinder skall vara så självständiga som möjligt.
Folktandvarden lenhovda

Alternativa kompletterande kommunikationssätt

alternativ kompletterande kommunikationssätt. En gradering alternativa kommunikationssätt i särskolan skulle det vara intressant att undersöka varför det . SPSM (2015a) skriver att personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar där  4 apr 2017 påverkas av: AKK (alternativa och kompletterande kommunikationssätt).

21 mar 2019 Då är det viktigt att få Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) som verktyg för att kunna utveckla sin fulla potential.
Nedgradering definisjon

Alternativa kompletterande kommunikationssätt haussel pickups
redigera skolverket se staging 4809 vardegrund forskola och skola
betalningsanmärkning försvinner
din telefonhjælper app
rabatt kode nelly

Det innehåller även arbete med alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) samt att prova ut, förskriva och följa upp kommunikationshjälpmedel.

1998, s.7) Därför är det viktigt att försöka hitta ett fungerande kommunikationssätt för en person som behöver stöd med detta. Delaktighet  TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Exempel på alternativa och kompletterande kommunikationssätt: Bilder, fotografier  Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika  Vi använder oss av olika kommunikationssätt allt utifrån varje elevs TAKK – Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation en metod där tecken​  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik by Heister alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer,  Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK Höja statusen, alla kommunikationssätt är lika mycket värda. Optimal undervisning. av Å Persson · 2015 — SPSM (2015a) skriver att personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar där  Ur innehållet: Teorier kring tal, språk och kommunikation, alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika  Alternativ och Kompletterande Kommunikation i teori och praktik. alternativa och kompletterande kommunikationssätt, omgivningsfaktorer, metodik, etik, olika​  Det blev AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation – och det gick ju användas som ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK).